,

Eigen bijdragen Wmo en Wlz voor mensen met dwarslaesie of caudalaesie | artikel Dwarslaesie Magazine

18 maart 2019

De eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning is grondig herzien en valt veel gunstiger uit. Ook de regels rond de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg zijn aangepast.

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) regelt veel voorzieningen, van hulp in de huishouding tot een rolstoel of woningaanpassing. Tot voor kort kon de eigen bijdrage die je moest betalen als je van zo’n voorziening gebruikmaakte, afhankelijk van inkomen en vermogen, oplopen tot honderden euro’s per vier weken. In uitzonderlijke gevallen kon de eigen bijdrage zelfs zo hoog zijn als de kostprijs van de geleverde zorg. Per 1 januari 2019 is een vaste eigen bijdrage voor de Wmo geïntroduceerd: € 17,50 per vier weken. Bij gezamenlijke huishoudens met minimaal één persoon die nog niet de Aow-leeftijd heeft bereikt, is de eigen bijdrage € 0,-. Inkomen en vermogen spelen vanaf 2019 geen rol meer bij het bepalen van de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning. Alleen voor beschermd wonen in een accommodatie op grond van de Wmo blijven wel dezelfde regels gelden als bij de Wet langdurige zorg. Maar ook die regels zijn gunstiger geworden.

VIB gehalveerd

De Wet langdurige zorg (Wlz) voorziet in intensieve en langdurige zorg, zoals 24-uurs-zorg.
Hierbij wordt voor de eigen bijdrage nog steeds gekeken naar het inkomen en het vermogen, en daarnaast naar de vorm van de zorg. Voor een alleenstaande telt een vermogen van meer dan € 25.000 mee en voor een huishouden een vermogen van meer dan € 50.000. Een belangrijkste verandering is dat de vermogensinkomensbijtelling (VIB) van 8 procent naar 4 procent is verlaagd. Daardoor valt de eigen bijdrage dus lager uit. Smartengeld telt niet mee met het vermogen. Minister de Jonge van volksgezondheid deed in 2018 nog een belangrijke toezegging voor letselschadeslachtoffers: naast smartengeld zal binnenkort ook de rest van de schadevergoeding vrijgesteld worden voor de vermogensbijtelling. Wanneer dit zal ingaan, is nog onduidelijk.

Het CAK heeft een rekenhulp voor eigen bijdragen: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.


Dit artikel verscheen ook in Dwarslaesie Magazine, editie maart 2019 (lees de PDF hier). In de rubriek ‘De Regels’ over wet- en regelgeving die van belang is voor mensen met een dwars- of caudalaesie. Berntsen Mulder Advocaten is juridisch partner van Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON).

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 42 41 72 of stuur mij een e-mail.

neem gerust contact met mij op

  Tips en tools

  Letselschade check

  Heeft het zin om uw zaak aan te melden? Controleer het hier. Doe de letselschade check.

  Doe de check arrow_forward
  Smartengeld calculator

  Waar heeft u recht op? Ontvang binnen een werkdag 3 uitspraken van de rechter die bij uw situatie passen.

  Vraag 3 gratis uitspraken aan arrow_forward
  Zaak aanmelden

  Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 42 41 72 info@berntsenmulder.nl

  Zaak aanmelden arrow_forward