Zoekresultaten

Eigen bijdragen Wmo en Wlz voor mensen met dwarslaesie of caudalaesie | artikel Dwarslaesie Magazine

De eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning is grondig herzien en valt veel gunstiger uit. Ook de regels rond de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg zijn aangepast. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) regelt veel voorzieningen, van hulp in de huishouding tot een rolstoel of woningaanpassing. Tot voor kort kon de eigen bijdrage […]

Lees verder