,

Wat zijn de aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken?

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) hebben aanbevelingen gedaan over rekenrente in personenschadezaken aan rechters en raadsheren. Deze aanbevelingen zijn vrijdag 25 juni 2021 gepubliceerd.

(Lees hier waarom dit groot nieuws is)

De aanbevelingen hebben betrekking op alle rechtbanken in Nederland. Ze zorgen voor nieuwe uitgangspunten, hoewel rechters er in bijzondere gevallen van kunnen afwijken.
De Landelijke Expertgroep Personenschade had voorstellen gedaan voor deze aanbevelingen, met als aanleiding eerdere rechterlijke uitspraken. De Landelijke Expertgroep Personenschade adviseert aan het LOCHK en het LOVCH. Het doel is onder meer om het toepassen van de wet door verschillende rechtbanken gelijk te maken.

Wat zijn de aanbevelingen?

 1. Het betreft aanbevelingen: rechters zijn vrij ervan af te wijken wanneer daar goede argumenten voor zijn. Bovendien zijn de rechters uiteraard gebonden aan het partijdebat.
 2. De aanbevelingen worden periodiek – eenmaal per jaar – herzien en zo nodig aangepast. Ook in bijzondere situaties waarin het evident is dat de aanbevelingen moeten worden aangepast, bijvoorbeeld bij een grote verandering in de spaarrente of inflatie, kunnen de aanbevelingen tussentijds worden herzien en aangepast.
 3. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de rekenrente is dat gewaarborgd wordt dat het slachtoffer zijn toekomstschade daadwerkelijk kan dragen.
  Toelichting: De belangen bij het vaststellen van de rekenrente zijn groot. Een te hoge rekenrente kan ertoe leiden dat het slachtoffer dat jaarlijks de begrote jaarschade opneemt en gebruikt al een aantal jaren voor de berekende einddatum de vergoeding heeft opgebruikt. Bovendien mag van het slachtoffer niet gevergd worden dat hij risico’s neemt bij het beleggen van de ontvangen som ineens om op die manier betaling van zijn jaarschade tot aan de eindleeftijd te bewerkstelligen.
 4. Er wordt gewerkt met een systeem van drie periodes, elk met een eigen percentage op basis van eigen uitgangspunten.
  – Voor de jaren 0 tot 5 wordt bij het rendement uitgegaan van de gemiddelde spaarrente op een gewone spaarrekening, deze is nu 0%. Voor de inflatie wordt uitgegaan van de voorspellingen van het CPB voor de komende vijf jaren van de consumentenprijzen.
  – Voor de jaren 5 tot 20 wordt bij het rendement uitgegaan van het gemiddelde van de rente op een spaardeposito voor respectievelijk 5 jaar, 10 jaar en 15 jaar.
  Voor de inflatie wordt uitgegaan van 2%. Dat is het percentage waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft en dat ook ongeveer overeenkomt met het langjarig gemiddelde inflatiepercentage. De Ultimate Forward Rate (UFR), een berekende risicovrije rente voor langjarige contracten, die is opgebouwd uit een schatting van de rekenrente en de verwachte inflatie voor de lange termijn, gaat ook uit van een inflatie van 2%.
  – Voor de jaren vanaf 20 jaar wordt bij het rendement uitgegaan van de rentecomponent van de UFR1.

Voor de inflatie wordt uitgegaan van de al genoemde 2%.

Leest u liever de aanbevelingen in PDF? Lees hier de aanbeveling van de Rechtspraak (PDF).


Wilt u weten welke effecten dit heeft op uw situatie? Neem gerust contact met ons op via tel. 0172 – 42 42 71 of stuur ons een e-mail.

neem gerust contact met ons op

Meer weten over rekenrente in letselschade?

Welke invloed heeft rekenrente op de hoogte van schadevergoeding?

Lees het hier

Ons team

Anouk van Eijk

Assistent letselschade

0172 - 42 41 72

Mariska Jager

Assistent letselschade en gastvrouw

0172 - 42 41 72

Carola Pauw

Assistent letselschade

0172 - 42 41 72

Juriën Minderhout

Letselschadejurist

0172 - 42 70 73

Inge Goei

Letselschade-jurist & Nivre-expert

0172 - 42 70 79

Lonneke Speur

Jurist letselschade

0172 - 42 70 76

Guido van der Corput

Advocaat letselschade

0172 - 42 70 70

Lidewij Calis

LSA-advocaat

0172 - 42 71 91

Annelies van Dorp

LSA-advocaat & Nivre-expert

0172 - 42 70 77

Anneke van Tol

LSA-advocaat & Teamleider Letselschade

0172 - 42 70 72

Karin Nijman-Weninger

LSA-advocaat & partner

0172 - 42 70 71

Tips en tools

Letselschade check

Heeft het zin om uw zaak aan te melden? Controleer het hier. Doe de letselschade check.

Doe de check arrow_forward
Smartengeld calculator

Waar heeft u recht op? Ontvang binnen een werkdag 3 uitspraken van de rechter die bij uw situatie passen.

Vraag 3 gratis uitspraken aan arrow_forward
Zaak aanmelden

Meld hier uw zaak aan. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen: 0172 42 41 72 info@berntsenmulder.nl

Zaak aanmelden arrow_forward